Na czym polega i co daje badanie echo serca

Badanie echo serca to podgląd mięśnia sercowego aparatem USG. Echo serca umożliwia ocenę serca poprzez pomiar wielkości jam serca, grubości ścian, kurczliwości ścian serca, budowy i działania zastawek serca, obecności płynu w worku osierdziowym.

echoserca


Wskazania do wykonania badania echo serca


•    diagnozowanie bólów w klatce piersiowej,
•    ocena następstw i powikłań choroby wieńcowej (po zawale mięśnia sercowego z określeniem jego wydolności),
•    ocena wrodzonych i nabytych wad serca,
•   weryfikacja wątpliwego wyniku elektrokardiogramu (podejrzenie przebytego zawału serca, niedokrwienie, bloki serca),
•    określanie przyczyn zaburzeń rytmu serca,
•    diagnozowanie szmerów serca,
•    ocena następstw nadciśnienia tętniczego,
•    monitorowanie leczenia farmakologicznego,
•    określenie ryzyka powikłań kardiologicznych w trakcie zabiegów operacyjnych (szczególnie u osób starszych),
•    szeroko pojęta profilaktyka chorób układu krążenia.


Echo serca - przygotowanie do badania


Zwykłe badanie echo serca nie wymaga specjalnego przygotowania.
Jest to badanie nieszkodliwe, podobnie jak wszystkie badania ultrasonograficzne, więc nie ma przeciwwskazań do jego wykonywania. Badanie wykonuje się w zaciemnionym pomieszczeniu, z uwagi na lepiej widoczny obraz na monitorze. Pacjent ułożony jest na lewym boku lub na plecach.  

 

Na jakim sprzęcie pracujemy przy wykonywaniu badań echo serca


W naszym gabinecie badanie echo serca wykonujemy aparatem Aloka ProSound Alpha 6. Urządzenie jest cyfrowym aparatem najnowszej generacji. Aparat spełnia wszystkie standardy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.