dr n.med. Grzegorz Bombski


Studia medyczne ukończył w Akademii Medycznej w Łodzi.


Posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrzych oraz gastroenterologii oraz tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie gastroenterologii.


Pracuje w Oddziale Gastroenterologicznym oraz Poradni Gastroenterologicznej i Hepatologicznej w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim.

Od kilkunastu lat pełni funkcję Ordynatora Oddziału Gastroenterologicznego.


Zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego.


Wykonuje badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz badania ultrasonograficzne jamy brzusznej.